Opieka 75+

Szanowni Państwo,

informujemy, iż przystąpiliśmy do realizacji rządowego Programu "Opieka 75+" - edycja 2022.

W roku bieżącym środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

•    dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;

•    dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone;

•    dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem Programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Dodatkowo, Program rekomenduje niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zatem zapraszamy wszystkie osoby chętne do skorzystania z pomocy wpisującej się w powyższe założenia.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel.: 52 398 47 65, prosząc o kontakt z Panią Hanną Kolińską (hanna.kolinska@cus.czersk.pl) i/lub Panią Bożeną Sawicką (bozena.sawicka@cus.czersk.pl).

logo ministerstwo

Załączniki

Strony w dziale:

Strony w dziale: