Rozpoczynamy realizację Programu KORPUS WSPARCIA CZERSKIEGO SENIORA

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY! DOŁĄCZ DO NAS!

Centrum Usług Społecznych w Czersku rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I - na rok 2022, angażując do jego realizacji wolontariuszy, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
Program w 100% jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Adresatami programu są Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu w zakresie Modułu I polega w szczególności na zapewnieniu usługi wsparcia osobom pow. 65 r.ż. przez świadczenie usług w zakresie wynikającym z rozeznania potrzeb na terenie gm. Czersk, realizowany przez wolontariuszy z Czerskiego Centrum Wolontariatu (CUS w Czersku); tj.:

wsparcie społeczne – polegające w szczególności na: wspólnym spędzaniu czasu z seniorami (spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.);

ułatwianie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej – umawianie wizyt lekarskim zarówno w miejscu zamieszkania seniora, jak też asystowanie w trakcie wizyty poza miejscem zamieszkania; pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych;

wsparcie psychologiczne – zapewnienie pomocy psychologa osobom jej wymagającym; dokonywanie czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia (usługi opiekuńcze, asystent osobisty i inne);

wsparcie w czynnościach dnia codziennego – pomoc m.in. w utrzymaniu porządku najbliższego otoczenia, spacery z psem, dostarczenie produktów żywnościowych, wspólne spacery i/lub zakupy, zapewnienie środków niezbędnych do życia (żywność, śr. higieniczne), zakup/dostarczenie ciepłego posiłku, załatwienie bądź pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, realizacja recept, pomoc sąsiedzka, i inne.

Wszystkich chętnych do włączenia się w wolontariat jak też osoby mające wiedzę na temat Seniorów wymagających wsparcia, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych – Paniami: Edytą i/lub Lucyną – telefonicznego: 517 568 312, mailowego: edyta.klosowska@cus.czersk.pl i/lub lucyna.bona@cus.czersk.pl, bezpośredniego w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta CUS, tj. poniedziałek – piątek (z wyłączeniem środy) 8.30-14.30.

Serdecznie zapraszamy! Gwarantujemy szkolenia, pakiet ubezpieczeń, koszulki i wiele innych.

Zostań jednym z nas!

Strony w dziale:

Strony w dziale: