Kampania "Postaw na Rodzinę"

Przystępujemy do Kampanii "Postaw na Rodzinę"!

Kampania od lat sprawia radość mieszkańcom gmin w całej Polsce. Celem przystąpienia do kampanii jest promowanie wartości rodzinnych oraz podkreślanie ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień. Kampania „Postaw na rodzinę” to pozytywna profilaktyka, bez pouczania  i moralizowania, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego  – Rodziny.

Główne założenia kampanii to:

  • wspieranie pozytywnego wizerunku rodziny,
  • edukacja na temat znaczenia bliskich relacji w rozwoju dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie wiedzy, w jaki sposób poprawić wzajemną komunikację, wzmacniać więzi, wspierać się nawzajem,
  • promowanie pomysłów na organizowanie i spędzanie czasu wolnego.

 

 

 

 

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8

Strony w dziale:

Strony w dziale: