Zajęcia profilaktyczne z uczniami LO w Czersku

Dnia 09.03.2021r. w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Czersku 
odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego
im. Wincentego Pola w Czersku, które zrealizowano poprzez platformę internetową 
z uwagi na sytuację epidemiologiczną. 

Zajęcia profilaktyczne z uczniami LO w Czersku

Prelekcja była dla uczniów podsumowaniem cyklu zajęć dotyczących profilaktyki 
i uzależnień jak i również przybliżeniem specyfiki pracy ośrodka oraz zapoznania młodzieży z ofertą pomocową. 
W zajęciach udział wzięło 50 uczniów z klas
o profilu pedagogiczno-psychologicznym 
Liceum Ogólnokształcącego
w Czersku.

Zajęcia profilaktyczne z uczniami LO w Czersku

Strony w dziale:

Strony w dziale: