Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych i prokuratury.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.

2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.

3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywają się raz na trzy miesiące lub na bieżąco w razie potrzeby.

Grupy robocze odbywają się na bieżąco w ramach potrzeby.

Jeśli są Państwo świadkami przemocy lub osobami doznającymi przemocy domowej i chcą uzyskać poradę zapraszamy do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Czersk, ul. Batorego 4A - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15 lub prosimy o kontakt telefoniczny 52 398 92 42

Strony w dziale:

Strony w dziale: