TERMINY WYPŁAT

 

Terminy wypłat - LUTY 2024r. (BS SKÓRCZ)

 Data             Rodzaj świadczenia
09.02.

DODATKI MIESZKANIOWE

16.02. ZASIŁKI STAŁE, CELOWE, OKRESOWE
22.02.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (PRZELEWY)

23.02. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (WYPŁATA W BANKU)
27.02. ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO
29.02. ZASIŁKI NIEODEBRANE

Strony w dziale:

Strony w dziale: