TERMINY WYPŁAT

 

Terminy wypłat - CZERWIEC 2024r. (BS SKÓRCZ)

 Data             Rodzaj świadczenia
07.06.

DODATKI MIESZKANIOWE

14.06. ZASIŁKI STAŁE, CELOWE, OKRESOWE
20.06.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (PRZELEWY)

21.06. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (WYPŁATA W BANKU)
25.06. ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO
28.06. ZASIŁKI NIEODEBRANE

Strony w dziale:

Strony w dziale: