TERMINY WYPŁAT

Terminy wypłat - CZERWIEC 2023r. (BS SKÓRCZ)

 Data             Rodzaj świadczenia
07.06

DODATKI MIESZKANIOWE

13.06 ZASIŁKI STAŁE, CELOWE, OKRESOWE
21.06

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (PRZELEWY)

22.06 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (WYPŁATA W BANKU)
26.06 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO
29.06 ZASIŁKI NIEODEBRANE

Strony w dziale:

Strony w dziale: