TERMINY WYPŁAT

Terminy wypłat - STYCZEŃ 2023r. (BS SKÓRCZ)

 Data             Rodzaj świadczenia
10.01

DODATKI MIESZKANIOWE

17.01 ZASIŁKI STAŁE, CELOWE, OKRESOWE
20.01

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (PRZELEWY)

23.01 ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (WYPŁATA W BANKU)
24.01 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO
30.01 ZASIŁKI NIEODEBRANE

Strony w dziale:

Strony w dziale: