Reaguj na Przemoc!

Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy
mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc.
Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem.
Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden
inny sposób naruszać praw drugiego człowieka.

Reaguj na przemoc - APEL maj 2021
Reaguj na przemoc - APEL maj 2021
Reaguj na przemoc - APEL maj 2021

Strony w dziale:

Strony w dziale: