Szkolenie „Smutek czy depresja – gdzie jest granica? Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

W dniu 25.11.2021 w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 odbyło się szkolenie pod tytułem „Smutek czy depresja – gdzie jest granica? Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży", w którym udział wzięło 30 przedstawicieli instytucji i służb pracujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.  Celem szkolenia było zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz czynniki, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. Podczas spotkania mieliśmy okazję omówić jak ważnym aspektem jest dostrzeganie i nie lekceważenie niepokojących objawów u dzieci i młodzieży takich jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie czy  lęk. 

Szkolenie poprowadził pan Krzysztof Sarzała

Szkolenie poprowadził pan Krzysztof Sarzała  - pedagog, trener i absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator Centrum Pomocy Dzieciom (wcześniej Centrum Interwencji Kryzysowej) oraz Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” w Gdańsku, Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Wykładowca między innymi na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Gdańskim.  Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autor standardów interwencji kryzysowej w pomocy społecznej oraz strategii interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole. Twórca publikacji „Standardy usług pomocy społecznej: interwencja kryzysowa" oraz „Strategii zarządzania kryzysem".

 

Podczas spotkania wręczono przedstawicielom służb i instytucji materiały edukacyjne oraz  scenariusze zajęć kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Depresja?”, której celem jest minimalizacja skutków psychologicznych wynikających z przymusowej izolacji społecznej spowodowanej pandemią oraz wzmocnienie czynników, które pozwolą zmniejszyć występowanie zachowań ryzykownych i problemów emocjonalnych.

Serdecznie dziękujemy  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku -  Pani Bożenie Spica za użyczenie sali na realizację szkolenia oraz wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie.

Szkolenie „Smutek czy depresja – gdzie jest granica? Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

Strony w dziale:

Strony w dziale: