Kontakt

Centrum Usług Społecznych w Czersku

ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
Tel.: (52) 398 47 65 Fax: (52) 398 47 65
sekretariat@cus.czersk.pl

strona internetowa: www.cus.czersk.pl

BIP: https://cus-czersk.bip.gov.pl
adres epuap: /MGOPS-CZERSK/skrytka lub /MGOPS-CZERSK/SkrytkaESP

 

Dyrektor: Anna Bielawska-Jutrzenka
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Grada

Centrum jest czynne w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.15 do 15.15, z tym, że:

a) w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Dziale Funduszu Alimentacyjnego, Dziale Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny oraz dla Samodzielnego stanowiska ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyłącza się środę z obsługi interesanta, a wszelkie wnioski, zaświadczenia i inne dokumenty składa się w pozostałe dni tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta;

Numery kontaktowe do Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: 514 028 744; 789 370 390 w godz.: 12.00-15.00

b) Punkt Obsługi Klienta czynny jest w dni wymienione w ppkt a) w godzinach: 7.30-14.30;

c) w sytuacjach nagłych, wyjątkowych, pilnej interwencji, osoby wymagające wsparcia przyjmowane są poza godzinami pracy POK, w pierwszej kolejności;

d) Dzienny Dom „Senior+” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk
Tel.: 698 591 118
dds@cus.czersk.pl

Kierownik: Paulina Wieczorek

e) Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15-15.15.

ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk
Tel.: 52 398 92 42
opr@cus.czersk.pl

Kierownik: Agnieszka Czapiewska

f) Centrum "Reaktywacja" czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-19.00.

ul. Kolejowa 7, 89-650 Czersk
Tel.: 789 333 326
cr@cus.czersk.pl

Kierownik: Emilia Rekowska


Dyrektor przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00-12.00, oraz w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem, w innym terminie.

 

Skargi i wnioski można składać listownie, drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie Centrum Usług Społecznych w Czersku ul. Przytorowa 22.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: