„Przyjaciele Zippiego”

„Przyjaciele Zippiego”.

Czersk przyłącza się do międzynarodowego programu
„Przyjaciele Zippiego”.

Dnia 23.03.2021 r. rozpoczęło się szkolenie dla realizatorów  
programu promocji zdrowia psychicznego, kształtującego i rozwijającego
umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

W szkoleniu uczestniczy 11 osób, są to nauczyciele pracujący
z dziećmi w szkołach podstawowych oraz przedszkolach na tereniemiasta
i Gminy Czersk.

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji
zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności
psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat.
Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami
i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu
oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się
on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami,
ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership for Children”.

W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku,
wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania
programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Szkolenie prowadzi trener programu „Przyjaciele Zippiego”
z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie, odbywa się za pośrednictwem
platformy internetowej przeznaczonej
do organizacji spotkań oraz potrwa do 29.03.2021.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty
uprawniające do realizacji programu z dziećmi.

modliszka

Działanie w ramach  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Strony w dziale:

Strony w dziale: