Narkotyki? To mnie nie kręci!

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gmina Czersk
przystępuje do realizacji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej
Narkotyki?  To mnie nie kręci!.

Celem kampanii jest wzmocnienie czynników chroniących
uczniów klas V – VIII, pozwalających zmniejszyć ryzyko
eksperymentowania  z narkotykami oraz nowymi substancjami
psychoaktywnymi. Dodatkowym atutem kampanii jest
możliwość jej realizacji podczas nauczania w formie zdalnej dzięki

materiałom dostępnym na platformie.
Dziękujemy wszystkim szkołom z terenu miasta
i Gminy Czersk za chęć przyłączenia się do realizacji kampanii!

 

Narkotyki? To mnie nie kręci!
Narkotyki? To mnie nie kręci!
Narkotyki? To mnie nie kręci!

Strony w dziale:

Strony w dziale: