Szkolenie dla sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Czersk

Dodane przez cus - pon., 30/10/2023 - 14:17

Kategoria

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dniu 27.10.2023r. w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Czersku odbyło się Szkolenie dla sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Czersk. W szkoleniu udział wzięło 20 przedsiębiorców z gminy Czersk. Uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ustawy z dnia 26 października1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szkolenie poprowadziła adwokat Liliana Indan-Pykno. 

Szkolenie dla sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Czersk

Strony w dziale:

Strony w dziale: