Konsultacje społeczne - Diagnoza potrzeb i potencjału...

Dodane przez cus - wt., 25/01/2022 - 16:18

Kategoria

W załączniku poniżej prezentujemy wyniki - Raport z przeprowadzonej diagnozy.

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczących „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych".

Przeprowadzenie diagnozy jest jednym z ustawowych zadań realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Czersku. Celem diagnozy jest dostarczenie władzom gminy informacji o potrzebach mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz o potencjale usługowym środowiska lokalnego. Badania były przeprowadzane w listopadzie/grudniu 2021 roku. Diagnoza opracowywana jest raz na 5 lat i stanowi podstawę do opracowywania gminnych programów usług społecznych.

Uwagi można składać do 8 lutego 2022 r. Składanie wniosków i uwag odbywać się będzie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych pocztą elektroniczną na adres:
1) Centrum Usług Społecznych w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk – z dopiskiem: Konsultacje Diagnozy Potrzeb i Potencjału Lokalnej Społeczności w Zakresie Usług Społecznych
2) sekretariat@cus.czersk.pl – wiadomość zatytułować: Konsultacje Diagnozy Potrzeb i Potencjału Lokalnej Społeczności w Zakresie Usług Społecznych

 

Projekt Diagnozy... wyłożony do publicznego wglądu w Centrum Usług Społecznych - w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach jego urzędowania.

Osobą koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor CUS - Pani Anna Bielawska-Jutrzenka.

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: