Uwaga! Wypłaty

Dodane przez cus - pt., 25/08/2023 - 08:15

Kategoria

Centrum Usług Społecznych informuje, że w związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmienia się zakres/okres na jaki przyznano prawo do świadczeń, zasiłków albo dodatków.

W związku z powyższym wypłaty świadczeń nastąpią w dniach 28-31 sierpnia 2023r.

Strony w dziale:

Strony w dziale: