Targi Czasu Wolnego - edycja I

targi czasu wolnego

W piątek 25.10.2019 r. na Hali sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku odbyły się Targi Czasu Wolnego

Wydarzenie zorganizowane było przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działający w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku. Celem wydarzenia było zaprezentowanie dzieciom oraz młodzieży propozycji na kreatywne oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Przedstawiono odbiorcom szeroki wachlarz różnorodnych form aktywności z dziedziny m.in. sportu, nauki, muzyki, teatru, tańca, itp. W trakcie imprezy odbył się koncert o charakterze profilaktycznym Mirosława Kolczyk „KOLAH” - artysty, który swoją przygodę z kulturą hip-hop zaczął w drugiej połowie lat 90. Jako raper zadebiutował w 1998 na HIP-HOP DAY -imprezie organizowanej niegdyś w Czersku przez uznaną ekipę malarzy graffiti TZC. Od dziesięciu lat zaangażowany jest w działania związane z profilaktyką uzależnień.

W targach wzięło udział 21  podmiotów:

    Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Czersk,

    Gruchała Boxing Team,

    Sekcja Szermierki LUKS “Pol”,

    Aktywni Borowiacy Czersk,

    Biblioteka Publiczna w Czersku,

    Stadnina “Chevel”,

    30 DSH im. Ignacego Sikorskiego “Zieloni Łąg”,

    Ośrodek Kultury w Łęgu,

    Stowarzyszenie “Grupa M” – Możesz wszystko…,

    “Bliżej sceny”,

    “Fasola” Czersk,

    LUKS “Pol” Czersk Aktywna Dwójka,

    MLKS Borowiak Czersk,

    MKS Handball Czersk,

    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

    8 WDH Czersk,

    “Language Club” klub językowy,

    Ośrodek Kultury w Czersku,

    Aktywna Dwójka stowarzyszenie Barka,

    Ośrodek Kultury w Rytlu,

    Samorządne Centrum Młodzieżowe w Chojnicach.


Serdecznie dziękujemy wszystkim formacjom, które zaprezentowały się na Targach Czasu Wolnego oraz ogromne podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia kierujemy do:

- Kierownika Hali Sportowej w Czersku – Pana Wojciecha Linda,

- Pani Pauliny Glinieckiej,

- Pani Danuty Stawickiej,

- Pana Grzegorza Orlikowskiego,

- Pracowników Ośrodka Kultury w Czersku,

- Pracowników Ośrodka Kultury w Łęgu,

- Administracji Zasobów Komunalnych,

Do zobaczenia za rok!

Działanie zrealizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019


targi


Source URL: https://cus.czersk.pl/strona/projekty-programy-uslugi-targi-czasu-wolnego/1078-targi-czasu-wolnego-edycja-i