Szkolenie "Pierwsze symptomy, skutki i konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych"

Dodane przez cus - śr., 05/06/2024 - 11:50

Kategoria

W dniu 03.06.2024r. w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej, osób pracujących w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz popołudniu dla rodziców / opiekunów. Szkolenie z zakresu " Pierwszych symptomów, skutków i konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych" prowadził specjalista - mgr Dawid Droździkowski. 

Działanie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: