III Przegląd Małych Form Teatralnych "Otwórz się na życie"

Dodane przez cus - śr., 17/05/2023 - 09:46
III Przegląd Małych Form Teatralnych "Otwórz się na życie"

Kategoria

Dnia 16.05.2023r. odbył się III Przegląd Małych Form Teatralnych "Otwórz się na życie" zorganizowany przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Czersku działający w strukturach Centrum Usług Społecznych w Czersku oraz Gminne Centrum Kultury w Czersku. W przeglądzie udział wzięły grupy teatralne z Zespołu Szkół w Rytlu - "Krasnoludki", Liceum Ogólnokształcącego w Czersku - grupa "Obawy" oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - "Pomocni". Uczestnicy Małych Form Teatralnych po zaprezentowaniu profilaktycznych inscenizacji otrzymali upominki. Następnie uczniom przedstawiono film animowany o uzależnieniach, którego celem był ukazanie oraz uświadomienie zagrożenia płynącego z nadużywania środków odurzających. Kolejnym punktem III Przeglądu Małych Form Teatralnych było uwrażliwienie młodych ludzi na problem szeroko rozumianego hejtu. w tym celu została przedstawiona oraz omówiona scenkę o Hejcie przez pracowników Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Czersku. Spotkanie zakończyło się debatą z zaproszonymi specjalistami na temat zagrożeń płynących z mediów oraz nadużywania środków psychoaktywnych, jak również wskazanie możliwości uzyskania pomocy. Specjaliści odpowiadali także na pytania zadawane przez dzieci i młodzież. Łącznie w III Przeglądzie Małych Form Teatralnych udział wzięło ok. 130 osób. 


Source URL: https://cus.czersk.pl/aktualnosc/opr/2840-iii-przeglad-malych-form-teatralnych-otworz-sie-na-zycie