"Każdy inny = wszyscy równi" podsumowanie

Dodane przez cus - pt., 26/04/2024 - 14:32

Kategoria

W dniach 22 i 23 kwietnia 2024 roku w Czersku miało miejsce niecodziennie wydarzenie - Centrum Usług Społecznych w Czersku realizowało bowiem kampanię pn. "Każdy inny = Wszyscy równi". Warto podkreślić, iż wydarzenie to otrzymało Patronat Honorowy Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Wydarzenie przeznaczone było dla pracowników sektora pomocy społecznej, wolontariuszy, społeczników, którzy na co dzień pracują na rzecz osób z niepełnosprawnością. Kampanię podzielono na dwa dni - pierwszego, tj. 22 kwietnia miały miejsca dwa bardzo ważne wydarzenia. W pierwszej kolejności, w samo południe na Sali Wystawowej dworca, mieliśmy okazję podziwiać fotografie wykonane przez Panią Alicję Błocińską. Bohaterami tychże prac byli zaproszeni do udziału, Superbohaterowie - dzieci z i bez niepełnosprawności. Dzieła ukazywały wspólną cechę wszystkich uwiecznionych na zdjęciach - pasje! Bo nie ma znaczenia, czy jestem osobą potocznie uznawaną za i nazywaną: zdrową, czy może coś mi dolega... Każdy z nas ma prawo do marzeń, pasji, realizacji, życia. I to zagadnienie było głównym tematem wernisażu. Spotkaliśmy się tam bowiem nie tyle z samymi Bohaterami, co z ich rodzicami,opiekunami, rodzeństwem, przyjaciółmi, najbliższymi. Rozmawialiśmy na temat marzeń, ale też trudności, z jakimi przychodzi się każdego dnia zmierzać. 

W tym miejscu warto podziękować raz jeszcze: Lence i Liliance, Wojciechowi i Bartoszowi, Brunowi, Hani i Oliwii, Pawłowi, Damianowi oraz ich najbliższym.

bohaterowie Kazdy inny = wszyscy rowni  Czerska

Zdjęcia z udziałem powyższych Bohaterów niebawem będzie można raz jeszcze podziwiać, a tymczasem prezentujemy je w galerii.

Tego samego dnia, o godzinie 19.00 w czerskim Domu Kultury im. Jerzego Warczaka odbył się spektakl teatralny na podstawie monodramu Pani Anny Szalast, pt.; "Maria w dwóch osobach". W tytułową bohaterkę brawurowo wcieliła się czerszczanka, Pani Wioletta Sękowska, która otrzymała owacje na stojąco. Tekst poruszył zebranych do głębi. Pojawiły się łzy, a widzowie długo potem rozmawiali na temat swych wrażeń, emocji, refleksji. Warto zaznaczyć, iż przed rozpoczęciem spektaklu, przeczytano list od samej autorki, następnie zaś wsłuchano się w słowa bohaterki Marii, która specjalnie dla widzów z Czerska nagrała kilka słów od siebie i Michała.

spektakl Maria w dwóch osobach w Czersku

Kolejnego dnia, tj. 23 kwietnia odbyła się konferencja, którą brawurowym wykonaniem utworu pt. "Tolerancja" otworzyła Bogna Knuth. Tuż po tym występie przedstawiono zebranym film nagrany na potrzeby realizacji kampanii "Każdy inny = Wszyscy równi" przez pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Centrum Usług Społecznych w Czersku. Film dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=sVbWrKodPZ0. Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Pani Bogumiła Ropińska - wiceburmistrz Czerska i Pani Anita Richert-Kaźmierska - Pełnomocnik Wojewody Pomorskiej ds. Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas konferencji wysłuchać mogliśmy wspaniałych prelegentów: Pani Monika Lewandowska opowiedziała historię matki córki z niepełnosprawnością i drogę całej rodziny w dążeniu do samodzielności i niezależności osoby z niepełnosprawnością. Pani Agnieszka Cysewska z kolei przybliżyła realia życia i pracy z osobą starszą, cierpiącą na demencję. Wart zaznaczenia jest fakt, iż przywiozła z sobą robota - Foczkę stosowaną w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Niewątpliwie, wzruszeń dostarczył Pan Paweł Bilski, prezes Fundacji "Oczami Brata" z Częstochowy, który prowadzony osobistą historią dokonał rzeczy z pozoru niemożliwych. Punktem kulminacyjnym zaś było wystąpienie naszego gościa specjalnego, Pana Przemysława Kossakowskiego, który z kolei podzielił się z nami wrażeniami z realizacji projektu telewizyjnego pod nazwą: "Down the road". Nie obyło się także bez wątku lokalnego, bowiem rozwój usług społecznych zwłaszcza w dziedzinie niepełnosprawności jest jednym z naczelnych zadań Gminy Czersk. Dobre praktyki w tym zakresie na przykładzie takich jednostek,jak: Centrum Usług Społecznych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Zespół Szkół Specjalnych przedstawiła Pani Anna Bielawska-Jutrzenka, dyrektorka CUS w Czersku. Niewątpliwie, miłym akcentem było odczytanie listu skierowanego do Pani Dyrektor od Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego treść przedstawiamy Państwu poniżej:

"Pani Anna Bielawska-Jutrzenka,
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na to szczególne wydarzenie organizowane przez Centrum Usług Społecznych w Czersku. Z wielką przyjemnością objęłam je patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogromnie żałuję, że nie mogę spotkać się dzisiaj z Państwem osobiście, mam jednak nadzieję, że będziemy mieli jeszcze ku temu okazję.

Doceniając pracę i zaangażowanie kierownictwa i pracowników czerskiego Centrum, pragnę pogratulować wyróżnienia certyfikatem Złoty Samorządowy Lider Inwestycji, jakie otrzymali Państwo w ubiegłym roku. To najlepszy dowód na to, że doskonale wywiązują się Państwo ze swoich zadań. Są Państwo blisko ludzi, którzy potrzebują wsparcia czy doradztwa. Zapewniają Państwo dostęp do usług społecznych wszystkim mieszkańcom, i tym biedniejszym czy słabszym, i wszystkim innym. Zgodnie z przesłaniem „Każdy inny= Wszyscy Równi”.

Możemy się różnić, ale zawsze będziemy i powinniśmy być równi. Dziękuję za Państwa pracę, inicjatywę, za działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i gotowość do niesienia wsparcia. Nie mam wątpliwości, że przedstawiane dzisiaj przez prelegentów innowacyjne rozwiązania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami będą stanowiły dobry przykład i inspirację dla innych.

Życzę Państwu kolejnych sukcesów w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, jak najlepszej współpracy i wszelkiej pomyślności.

Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
".

Szanowni Państwo, w tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim Wam i każdemu z osobna - za Waszą obecność, za pękającą w szwach salę, za uśmiech, wsparcie. Dziękujemy partnerom naszego wydarzenia i sponsorom.

Dziś już wiemy, że warto organizować podobne wydarzenia, którym przyświeca cel społeczno-kulturalno-naukowy. I pamiętajcie Kochani, choć każdy z nas jest inny, to Wszyscy jesteśmy RÓWNI!

bane sponsorzy

Zapraszamy do obszernej fotorelacji.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: